אירועים

סדנאות לרופאים Algeness חומר המילוי הטבעי היחיד בעולם

12.07.2020 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית / מרפאה פרטית
 

17.06.2020 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית / מרפאה פרטית
 

03.06.2020 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית / מרפאה פרטית
 

09.02.2020 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית
 

22.01.2020 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית
 

13.01.2020 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית

19.08.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית

12.08.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית

07.08.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית

31.07.19 – 10:30-16:00

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית

24.07.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית

17.07.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית

25.06.19 – 16:30-20:30

באירוח המכללה הלאומית לרפואה אסתטית